ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Strzegomiu

Andrzej Zontek – Prezes Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogumiła Kochanek