ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Strzegomiu

Józef Franczak – Prezes Zarządu Koła
Janina Pietkiewicz – Wiceprezes Zarządu Koła
Mirosława Malec – Sekretarz Zarządu Koła
Barbara Sitarz – Członek Zarządu Koła
Maria Sosińska – Członek Zarządu Kołą

Opiekun Koła: Prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja