PLAN PRACY

PLAN PRACY KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W ZGORZELCU NA ROK 2017

 

L.P. MIESIĄC TREŚĆ ODPOWIEDZIALNY
1. styczeń Zrobienie planu pracy, Preliminarz na rok 2017 Prezes
2. luty Posiedzenia Zarządu koła Cały Zarząd
3. marzec Wertyfikacja członków koła Zgorzelec V-ce prezes ,

Wolontariusz

4. kwiecień Posiedzenia Zarządu koła Cały Zarząd
5. maj Planowana wycieczka zależy od dofinansowania Prezes , Wolontariusz
6. czerwiec  

Posiedzenie Zarządu koła

Cały Zarząd

 

7. lipiec,

sierpień

Wycieczka zależy od dofinansowania

Posiedzenie Zarządu w sierpniu

Vice prezes , Wolontariusz

Cały Zarząd

 

8. wrzesień Wycieczka zależy od dofinansowania V-ce prezes , Wolontariusz
9. październik Posiedzenie Zarządu

Biała Laska Święto Niewidomych

V-ce prezes , skarbnik , sekretarz ,wolontariusz
10. listopad Rozliczanie ofert . Prezes
11. grudzień Przerwa świąteczna ,pisanie ofert na rok 2018

Posiedzenia Zarządu koła

V-ce prezes , sekretarz,skarbnik.