ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kole Ząbkowice Śląskie

Irena Draganik – Prezes Zarządu Koła
Jadwiga Sznajder – Wiceprezes Zarządu Koła
Władysława Machnik – Sekretarz Zarządu Koła
Halina Głowacka – Skarbnik Zarządu Koła
Maria Rzepka – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Marzena Liczmonik