ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kole Ząbkowice Śląskie

Irena Draganik – Prezes Zarządu Koła
Jadwiga Sznajder – Wiceprezes Zarządu Koła
Halina  Głowacka-Gogol – Sekretarz Zarządu Koła
Maria Maciorowska – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja