ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lubinie

Teresa Woś – Prezes Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Marzena Liczmonik