ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lubinie

Teresa Woś – Prezes Zarządu Koła
Elżbieta Dyrda – Wiceprezes Zarządu Koła
Halina Gajda – Sekretarz Zarządu Koła
Kazimiera Pawlik – Skarbnik
Emilia Bojko – Członek Zarządu Koła
Maria Słota – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Marzena Liczmonik