PLAN PRACY

Planowane wydarzenia jeszcze w roku 2014.

– Spotkania czwartkowe

– Wrzesień: wycieczka 4-ro dniowa w Beskid sądecki – organizuje Związek Emerytów; wycieczka 1-no dniowa w Karkonosze – organizuje Koło PZN.

– Październik: wyjazd do teatru we Wrocławiu; Dzień Białej Laski;  Jubileusz 35-lecia Koła PZN w Ząbkowicach – org. Koło; Dzień Seniora – org. Zw. Emerytów.

– Grudzień: Spotkanie opłatkowe – org. Koło