ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świebodzicach

Barbara Milczarek – Prezes Zarządu Koła
Aneta Trzos – Wiceprezes Zarządu Koła
Maria Jankiw – Sekretarz Zarządu Koła
Iwona Otocka – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Zbigniew Tomaszewski