ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świebodzicach

Barbara Mielczarek – Prezes Zarządu Koła
Kazimierz Wieszczeciński – Zastępca Prezesa Koła
Lucjan Kamiński – Sekretarz Zarządu Koła
Katarzyna Krzystek – Skarbnik Zarządu Koła
Bruno Nowak – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogumiła Kochanek