ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świebodzicach

Katarzyna Krzystek – Prezes Zarządu Koła
Jadwiga Płaza – Wiceprezes Zarządu Koła
Artur Kląskała – Sekretarz Zarządu Koła
Afrodyta Nowak – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Anna Zawadzka