PLAN PRACY

PLAN PRACY KOŁO ŚWIEBODZICE NA ROK 2022

 

STYCZEŃ

Posiedzenie Zarządu

Przyjęcie Planu Pracy i Preliminarza

LUTY

Omówienie spraw bieżących

Drzwi Otwarte Dla Seniora

MARZEC

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Omówienie spraw bieżących

KWIECIEŃ

Posiedzenie Zarządu Koła

MAJ

Śladami Jana Pawła II

CZERWIEC

Spartakiada, „Spływ pontonem”

LIPIEC/SIERPIEŃ

Urlop

WRZESIEŃ

Wyjazd rehabilitacyjny

Posiedzenie Zarządu

PAŹDZIERNIK

„BIAŁA LASKA”

Wyjazd do Torunia

LISTOPAD

Posiedzenie Zarządu

GRUDZIEŃ

Spotkanie Wigilijne