ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bielawie

Alina Sośńiak – Prezes Zarządu Koła
Alicja Subocz – Wiceprezes Zarządu Koła
Urszula Suchodolska – Sekretarz Zarządu Koła
Bogumiła Dołęga – Skarbnik

Opiekun Koła: sekretarz ZO Anna Zawadzka