ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bielawie

Alina Sośńiak – Prezes Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Elżbieta Lipińska