ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy

Marian Kusaj – Prezes Zarządu Koła
Andrzej Kuzio – Wiceprezes Zarządu Koła
Paweł Legieżyński – Sekretarz Zarządu Koła
Elżbieta Rosińska – Skarbnik Zarządu Koła
Teresa Wojtyła – Członek Zarządu Koła
Piotr Kuźma – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja