ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Głogowie

Krystyna Kwolek – Prezes Zarządu Koła
Krystyna Mazurkiewicz – Wiceprezes Zarządu Koła
Ewa Skuza – Sekretarz Zarządu Koła
Stanisław Nienartowicz – Członek Zarządu Koła
Wanda Matuszyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła

Stanisław Żurko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła
Jadwiga Użarowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła
Artur Stanicki – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła
Zofia Kołtowska – Członek Komisji Rewizyjnej Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Zbigniew Skulski