ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Górze

Jadwiga Wojciechowska – Prezes Zarządu Koła
Bogusława Zbrzeźniak –  Wiceprezes Zarządu Koła
Aneta Pokrzywniak – Sekretarz Zarządu Koła
Krystyna Śniechowska – Skarbnik
Ryszard Wtykło – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Marzena Liczmonik