ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kamiennej Górze

Irena Kujawa-Gryszun – Prezes Zarządu Koła
Krystyna Basta – Wiceprezes Zarządu Koła
Krystyna Chochlińska – Członek Zarządu Koła
Krystyna Czarnota – Członek Zarządu Koła
Leszek Ziemianek – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Agnieszka Staniak