ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kamiennej Górze

Irena Kujawa-Gryszun – Prezes Zarządu Koła
Piotr Maik – Wiceprezes Zarządu Koła
Krystyna Basta – Sekretarz Zarządu Koła
Antonina Myśliwiec – Członek Zarządu Koła
Zbigniew Skitał – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Anna Jaworska