ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gryfowie Śląskim

Janusz Gałucha – Prezes Zarządu Koła
Helena Pender – Wiceprezes Zarządu Koła
Wojciech Malczewski – Sekretarz Zarządu Koła
Maria Wilczyńska – Członek Zarządu Koła
Irena Bukała – Członek Zarządu Koła
Wanda Stasienko – Członek Zarządu Koła
Małgorzata Żamojda – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Marzena Liczmonik