ZARZĄD

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze

Iwona Tymiuk          – Prezes Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Tomasz Żylewicz     – Wiceprezes Koła PZN w Jeleniej Górze
Krystyna Drabik      – Sekretarz Koła PZN w Jeleniej Górze
Jan Hanc                   – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Jędrzej Hałatek        – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Anna Jaworska         – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Karina Karwan          – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze

Opiekun Koła: Prezes ZO Elżbieta Lipińska

Komisja Rewizyjna Koła Jelenia Góra

Helena Huminiłowicz – Przewodnicząca KRK
Adam Fijałkowski – Członek KRK
Elżbieta Mazurkiewicz – Członek KRK