ZARZĄD

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze

Iwona Tymiuk          – Prezes Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Tomasz Żylewicz     – Wiceprezes Koła PZN w Jeleniej Górze
Krystyna Drabik      – Sekretarz Koła PZN w Jeleniej Górze
Jan Hanc                   – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Jędrzej Hałatek        – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Anna Jaworska         – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Robert Puch        – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze

Opiekun Koła: wiceprezes ZO Bogdan Gołembiowski