ZARZĄD

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze

Iwona Tymiuk          – Prezes Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Tomasz Żylewicz     – Zastępca Prezesa Koła PZN w Jeleniej Górze
Jędrzej Hałatek        – Skarbnik Koła PZN w Jeleniej Górze
Andrzej Leśniak       – Sekretarz Koła PZN w Jeleniej Górze
Anna Jaworska         – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze
Janina Jabłońska    – Członek Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze

Opiekun Koła: Prezes ZO Elżbieta Lipińska