ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu

Katarzyna Skuza – Prezes Zarządu Koła
Jerzy Obuchowski – Wiceprezes Zarządu Koła
Elżbieta Wiszniewska – Skarbnik Zarządu Koła
Michał Wiszniewski – Sekretarz Zarządu Koła

Opiekun Koła: Wiceprezes ZO Anna Jaworska