ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu

Jerzy Obuchowski – Prezes Zarządu Koła
Władysława Kłaczyńska – Wiceprezes Zarządu Koła
Andrzej Jeziorny – Sekretarz Zarządu Koła
Henryka Grela – Skarbnik Zarządu Koła

Opiekun Koła: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja